Pages

1/28/14

Joost Baars

antipodus noster

I
omdat u nooit bent
aangekomen, ken ik u

niet. ik weet alleen
dat u ergens op zee

bent blijven steken.
u bent dus bijna

II
niet in mijn ge-
dachten in kassa-

rijen, rijtjeshuizen
en woonwerkverkeer,

waar ik dagelijks
een fort optrek

III
waarbij uw lichaam
ongezien kan aan-

spoelen en waar ik
u binnensmuurs als

een legende heb
gejournaliseerd,

IV
gejuridificeerd. ik
moet er niet aan

denken hoe uw lijf
daar in de branding

door meeuwen aan-
gevreten wordt,

V
mijn onvoorstelbaar
naaste soortgenoot. blijf

zonder lichaam, zonder
adem, zonder paspoort,

blijf onge├»ncarneerd – uw
levenloze onaanwezigheid

VI
is mijn oneindige ver-
haal. mijn ondergrondse

ondergrond van onweg-
neembaar niets, ja zo,

omdat u nooit bent
aangekomen, ken ik u


antipodus noster

I

because you never
come, you are

unknown. I only know
somewhere at sea

you got held up.
so you are almost


II

not inside my
mind in checkout-

lines, terraced hou-
ses, beltway traffic,

in which daily I
install a fort


III

at whose feet your body
can then wash ashore

unseen and where,
inside, I have you

journalised, juri-
dified as a bootleg


IV

fairy tale. Perish
the thought of

how your body
in the breakers

will be raked
by seagulls,

V

my unimaginably close
congener. stay without

body, without breath,
without passport, stay

unincarnated – your
exanimate depresence


VI

in this multiplying pass-
age is my underground-

ed underground of un-
seizable nothing. so,

because you never
come, you are


Joost Baars (1975) is a poet, essayist, editor and bookseller living in Amsterdam. He's published poetry and essays in a number of Dutch magazines. He's also published translations of poetry by Robert Creeley, Kenneth Koch and Dorothea Lasky. His chapbook iemand anders ('someone else') was published by Halverwege Chapbooks, a crowdfunding-based chapbook press that he runs. Together with Matthijs Ponte he founded and runs a PoemTalk-like poetry podcast called VersSpreken, which was awarded national honors in the European Podcast Awards 2011. He was the director and programmer of the Amsterdam poetry theatre and bookshop Perdu for a number of years, and is now editor for the international literature festival Read My World.

No comments:

Post a Comment